Η WebsiteOn Agency Αναλαμβάνει την Συντήρηση της Ιστοσελίδας σας:

sintirisi-istoselidas-websiteon

Η συντήρηση ιστοσελίδων είναι η διαδικασία που περιλαμβάνει την παρακολούθηση, την ενημέρωση και τη συντήρηση μιας ιστοσελίδας για να διασφαλιστεί η ομαλή λειτουργία και η επίτευξη των στόχων της.

Βασικές δραστηριότητες Συντήρησης

Οι βασικές δραστηριότητες συντήρησης ιστοσελίδων περιλαμβάνουν:

 1. Ενημέρωση περιεχομένου:
  • Προσθήκη, τροποποίηση ή αφαίρεση περιεχομένου, όπως κείμενα, εικόνες, βίντεο και άλλα στοιχεία της ιστοσελίδας, για να διατηρείται ενημέρωμένη και προσαρμοσμένη στις ανάγκες της επιχείρησης.
 2. Αναβαθμίσεις και ενημερώσεις:
  • Εφαρμογή αναβαθμίσεων λογισμικού, πρόσθετων (plugins) και θεμάτων (themes), καθώς και ενημέρωση των γλωσσικών προγραμμάτων ασφαλείας, προκειμένου να διατηρείται η ασφάλεια και η αποτελεσματικότητα της ιστοσελίδας.
 3. Αντιμετώπιση σφαλμάτων και προβλημάτων:
  • Διόρθωση σφαλμάτων, όπως καταρρεύσεις της ιστοσελίδας, μη λειτουργικά στοιχεία ή προβλήματα σύνδεσης, προκειμένου να διασφαλιστεί η ομαλή λειτουργία της ιστοσελίδας.
 4. Βελτιστοποίηση ταχύτητας φόρτωσης:
  • Βελτιστοποίηση των χρόνων φόρτωσης της ιστοσελίδας για καλύτερη εμπειρία χρήστη και βελτιωμένη αξιολόγηση από τις μηχανές αναζήτησης.
 5. Παρακολούθηση απόδοσης:
  • Ανάλυση και παρακολούθηση της απόδοσης της ιστοσελίδας με χρήση εργαλείων όπως το Google Analytics, για να εξετάζονται οι μετρήσεις, οι επισκεψιμότητες, οι μετατροπές και άλλοι σημαντικοί δείκτες.
 6. Αντίγραφα ασφάλειας (Backup): Δημιουργία αντιγράφων ασφάλειας κάθε εβδομάδα ή κάθε μέρα ανάλογα την μηνιαία συνδρομή σας.
sintirisi-istoselidas-websiteon

Η συντήρηση ιστοσελίδων είναι σημαντική για τη διατήρηση της ισχύος, της ασφάλειας και της λειτουργικότητας της ιστοσελίδας. Είναι συνιστώμενο να εκχωρήσετε αυτήν την εργασία σε επαγγελματίες που έχουν τις γνώσεις και την εμπειρία για να την εκτελέσουν αποτελεσματικά.