Γλώσσα Προγραμματισμού Python
|

Γλώσσα Προγραμματισμού Python

Η Python είναι μια υψηλού επιπέδου, γενικού σκοπού γλώσσα προγραμματισμού που δημιουργήθηκε από τον Guido van Rossum και κυκλοφόρησε για πρώτη φορά το 1991. Έχει γίνει δημοφιλής λόγω της απλότητας και ευαναγνωσιμότητάς της, που καθιστούν την ανάπτυξη προγραμμάτων πιο εύκολη και γρήγορη. Οι κύριες χαρακτηριστικές της Python είναι: Η Python χρησιμοποιείται ευρέως για την ανάπτυξη…

Γλώσσες Προγραμματισμού Διαδικτύου

Γλώσσες Προγραμματισμού Διαδικτύου

Οι γλώσσες προγραμματισμού που χρησιμοποιούνται για τον προγραμματισμό διαδικτύου είναι γλώσσες που χρησιμοποιούνται για τη δημιουργία ιστοσελίδων, εφαρμογών, και άλλων ψηφιακών περιβαλλόντων στον παγκόσμιο ιστό. Οι βασικές γλώσσες προγραμματισμού που χρησιμοποιούνται για τον προγραμματισμό διαδικτύου περιλαμβάνουν: Αυτές οι γλώσσες προγραμματισμού συνδυάζονται συχνά για τη δημιουργία πλήρως λειτουργικών και δυναμικών ιστοσελίδων και εφαρμογών που εξυπηρετούν τις…

Γλώσσα Προγραμματισμού PHP
|

Γλώσσα Προγραμματισμού PHP

Το PHP (Hypertext Preprocessor) είναι μια διαδικτυακή γλώσσα προγραμματισμού που σχεδιάστηκε ειδικά για τη δημιουργία δυναμικών ιστοσελίδων και εφαρμογών. Είναι μια πλευρική γλώσσα, δηλαδή ο κώδικας PHP εκτελείται στην πλευρά του διακομιστή (server-side), και όχι στην πλευρά του περιηγητή του χρήστη (client-side). Οι βασικές λειτουργίες του PHP περιλαμβάνουν: Το PHP είναι μια πολύ δημοφιλής γλώσσα…

Γλώσσα Προγραμματισμού JavaScript
|

Γλώσσα Προγραμματισμού JavaScript

Το JavaScript είναι μια προγραμματιστική γλώσσα που χρησιμοποιείται για την προγραμματισμό διαδραστικών και δυναμικών ιστοσελίδων. Είναι μια από τις πιο δημοφιλείς γλώσσες προγραμματισμού στον παγκόσμιο ιστό και επιτρέπει στους web developers να προσθέτουν λειτουργικότητα, αλληλεπίδραση και δυναμισμό στις ιστοσελίδες. Οι βασικές λειτουργίες του JavaScript περιλαμβάνουν: Το JavaScript είναι ένα ισχυρό εργαλείο για την δημιουργία δυναμικών…

Γλώσσα style CSS3
|

Γλώσσα style CSS3

Το CSS3 είναι η τρίτη έκδοση της γλώσσας Cascading Style Sheets (CSS), που χρησιμοποιείται για την παρουσίαση και τη μορφοποίηση των ιστοσελίδων HTML. Κυκλοφόρησε το 1999 και αποτελεί μια εξέλιξη του προκατόχου του, του CSS2. Το CSS3 φέρνει πολλές νέες δυνατότητες, βελτιώσεις και νέα χαρακτηριστικά για τους web designers και developers. Τα κύρια χαρακτηριστικά του…

Γλώσσα style CSS
|

Γλώσσα style CSS

Το CSS (Cascading Style Sheets) είναι μια γλώσσα στυλ που χρησιμοποιείται για την παρουσίαση της μορφοποίησης και της εμφάνισης των ιστοσελίδων HTML. Στο πλαίσιο του web design, το CSS διαχωρίζει το περιεχόμενο της ιστοσελίδας (που γράφεται σε HTML) από τη μορφοποίηση και τον σχεδιασμό της (που γίνεται με το CSS). Χρησιμοποιώντας το CSS, μπορούμε να…

Γλώσσα Προγραμματισμού HTML5
|

Γλώσσα Προγραμματισμού HTML5

Πρέπει να σημειώσουμε ότι η HTML5 δεν είναι ακριβώς μια γλώσσα προγραμματισμού, αλλά μια νέα έκδοση της HTML (HyperText Markup Language), η οποία παρέχει πρόσθετες λειτουργίες και δυνατότητες για την δημιουργία πιο πλούσιων και δυναμικών ιστοσελίδων. Η HTML5 είναι η πέμπτη κύρια έκδοση της HTML και παρουσιάστηκε το 2014. Οι βασικές αλλαγές και προσθήκες που…

Γλώσσα Προγραμματισμού HTML
|

Γλώσσα Προγραμματισμού HTML

Η HTML (HyperText Markup Language) είναι μια γλώσσα προγραμματισμού που χρησιμοποιείται για τη δημιουργία και τη διαμόρφωση των ιστοσελίδων στον παγκόσμιο ιστό. Η HTML χρησιμοποιεί markup tags (ετικέτες) για να περιγράψει τη δομή και την οργάνωση των πληροφοριών σε μια ιστοσελίδα. Οι HTML ετικέτες επιτρέπουν τη δημιουργία διαφόρων στοιχείων, όπως κείμενο, εικόνες, σύνδεσμους, πίνακες, φόρμες,…