Γλώσσα style CSS
|

Γλώσσα style CSS

Το CSS (Cascading Style Sheets) είναι μια γλώσσα στυλ που χρησιμοποιείται για την παρουσίαση της μορφοποίησης και της εμφάνισης των ιστοσελίδων HTML. Στο πλαίσιο του web design, το CSS διαχωρίζει το περιεχόμενο της ιστοσελίδας (που γράφεται σε HTML) από τη μορφοποίηση και τον σχεδιασμό της (που γίνεται με το CSS). Χρησιμοποιώντας το CSS, μπορούμε να…

Γλώσσα Προγραμματισμού HTML5
|

Γλώσσα Προγραμματισμού HTML5

Πρέπει να σημειώσουμε ότι η HTML5 δεν είναι ακριβώς μια γλώσσα προγραμματισμού, αλλά μια νέα έκδοση της HTML (HyperText Markup Language), η οποία παρέχει πρόσθετες λειτουργίες και δυνατότητες για την δημιουργία πιο πλούσιων και δυναμικών ιστοσελίδων. Η HTML5 είναι η πέμπτη κύρια έκδοση της HTML και παρουσιάστηκε το 2014. Οι βασικές αλλαγές και προσθήκες που…

Γλώσσα Προγραμματισμού HTML
|

Γλώσσα Προγραμματισμού HTML

Η HTML (HyperText Markup Language) είναι μια γλώσσα προγραμματισμού που χρησιμοποιείται για τη δημιουργία και τη διαμόρφωση των ιστοσελίδων στον παγκόσμιο ιστό. Η HTML χρησιμοποιεί markup tags (ετικέτες) για να περιγράψει τη δομή και την οργάνωση των πληροφοριών σε μια ιστοσελίδα. Οι HTML ετικέτες επιτρέπουν τη δημιουργία διαφόρων στοιχείων, όπως κείμενο, εικόνες, σύνδεσμους, πίνακες, φόρμες,…

Σχεδίαση πλάνου περιεχομένου Ιστοσελίδας (Wireframing)

Σχεδίαση πλάνου περιεχομένου Ιστοσελίδας (Wireframing)

Το σχεδιασμός ενός πλάνου περιεχομένου ιστοσελίδας μέσω της τεχνικής του wireframing αποτελεί σημαντικό βήμα πριν από την πραγματική ανάπτυξη και σχεδίαση της ιστοσελίδας. Τα wireframes είναι απλά σκίτσα ή απεικονίσεις που αποτυπώνουν τον γενικό δομημένο σχεδιασμό της ιστοσελίδας χωρίς να περιλαμβάνουν τη λεπτομερή σχεδίαση ή τα γραφικά στοιχεία. Ακολουθούν ορισμένα βήματα για τον σχεδιασμό ενός…